VPA: Thương lái Trung Quốc đang lũng đoạn thị trường hồ tiêu Việt Nam Kinh Doanh

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), có bằng chứng cho thấy một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc đang điều khiển thị trường hồ tiêu của Việt Nam những ngày gần đây.  Cụ thể, một số công ty xuất khẩu hồ tiêu đều có hiện…