HSBC: Người Việt sẵn sàng chấp nhận dịch vụ công nghệ mới Kinh Doanh

Báo cáo của HSBC với tên gọi “Lòng tin vào công nghệ” cho thấy các ứng dụng như nhận diện vân tay, giọng nói và robot tư vấn sở hữu tiềm năng khổng lồ cho các ứng dụng thực tiễn từ bảo mật ngân hàng đến thanh toán qua thiết bị di động và tư…

HSBC: Tỷ lệ người Việt chấp nhận công nghệ mới sẽ cao Kinh Doanh

Báo cáo của HSBC với tên gọi “Lòng tin vào công nghệ” cho thấy các ứng dụng như nhận diện vân tay, giọng nói và robot tư vấn sở hữu tiềm năng khổng lồ cho các ứng dụng thực tiễn từ bảo mật ngân hàng đến thanh toán qua thiết bị di động và tư…