Bỏ ý định cho thẻ tín dụng ứng tiền mặt tại POS dưới 5 triệu đồng mỗi ngày Kinh Doanh

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 3/3/2018. Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, Thông tư nêu rõ một thẻ được rút số ngoại tệ tiền…

Thủ tướng: Những sai phạm ngành ngân hàng gánh chịu hết sức đớn đau Kinh Doanh

Nhiệm vụ củng cố chất lượng, đạo đức đội ngũ cán bộ để không xảy ra những sai phạm như vừa qua được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh với toàn ngành ngân hàng trong Hội nghị tổng kết hôm 9/1. Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, những sai phạm vừa qua là…