​TPHCM đấu giá đất tạo vốn thực hiện 7 chương trình đột phá – Tuổi Trẻ Online

Quận 1, TP.HCM. Ảnh: HỮU THUẬN Sau đó, TPHCM sẽ triển khai đấu thầu quỹ đất này để lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện 7 chương trình đột phá giai đoạn 2016 – 2020. Liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái…