bat-dong-san

Hướng đi nào giúp hạn chế sự phụ thuộc của BĐS vào vốn vay ngân hàng?

Việc phụ thuộc quá nhiều vào hỗ trợ tài chính từ phía ngân hàng và thiếu nguồn vốn vay dài hạn ổn định khiến thị trường bất động sản (BĐS) thường xuyên chịu ảnh hưởng từ biến động của thị trường tài chính. Trong buổi tọa đàm về Xu hướng và dự báo của thị…