TP.HCM: 76 doanh nghiệp bất động sản, xây dựng nợ gần 800 tỷ tiền thuế

Trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế Cục thuế TP.HCM vừa công bố, có đến 76 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.Số tiền nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 31/1/2019 của các doanh nghiệp này lên đến gần 800 tỷ đồng.Đặc biệt, có 2…