bat-dong-san

Cần bỏ khái niệm “tiền sử dụng đất” thay thế bằng “sắc thuế sử dụng đất ở”

Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM, tiền sử dụng đất không minh bạch thì nhà đầu tư không thể tiên lượng trước khi quyết định đầu tư. Cơ chế này đã tạo ra cơ chế xin – cho, ẩn chứa tiêu cực. Theo thống kê của Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), hiện ở TP.HCM có khoảng…