Vingroup đề nghị cơ quan CA vào cuộc vụ Times City

(GDVN) – Theo bà Phí Thị Thục Nga – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội: Hành động của nhóm khách hàng này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động đầu tư kinh doanh, uy tín và quyền lợi chính đáng của Tập đoàn Vingroup mà còn ảnh hưởng rất tiêu cực tới tình hình an ninh, trật tự, hình ảnh và mức độ an toàn của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ai có đủ thẩm quyền chấp thuận đầu tư các dự án phát triển đô thị?

(GDVN) – Theo Nghị định Quản lý Đầu tư phát triển đô thị mới được ban hành, UBND cấp tỉnh có quyền quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.