TP.HCM: “Xin” được chỉ định nhà đầu tư dự án di dời – tái định cư nhà ven kênh

 UBND TP vừa trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án tổ chức thực hiện chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh, rạch trên địa bàn TPHCM” với danh mục 62 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP giai đoạn 2016 – 2020. UBND TP cũng kiến nghị Thủ tướng…